• Custom Retractable Phone Grip & Stand

    دستگیره و پایه تلفن قابل جمع شدن سفارشی

    تلفن های همراه روز به روز رایج تر می شوند و بیشتر و بیشتر و تقریباً همیشه در دست استفاده می شوند. بنابراین چگونه می توان تلفن خود را برای راحتی بیشتر هنگام استفاده از آن برای بهبود زندگی و کیفیت کار خود قرار داد؟ پایه نگهدارنده جمع شونده چند منظوره ما یک دستگاه عالی ...
    بیشتر بخوانید